"slide towards" — Słownik kolokacji angielskich

slide towards kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośliznąć się w kierunku
  1. slide czasownik + towards przyimek
    Zwykła kolokacja

    Some were breaking off and sliding towards the other girls.

    Podobne kolokacje: