"slide down from" — Słownik kolokacji angielskich

slide down from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zjeżdżać w dół z
  1. slide czasownik + from przyimek
    Zwykła kolokacja

    For answer she slid down from the camel and threw her arms about him.

    Podobne kolokacje: