"slide beside" — Słownik kolokacji angielskich

slide beside kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośliznąć się obok
  1. slide czasownik + beside przyimek
    Silna kolokacja

    The van door slid open beside them and four men jumped out.

    Podobne kolokacje: