"slide without" — Słownik kolokacji angielskich

slide without kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośliźnij się na zewnątrz
  1. slide czasownik + without przyimek
    Zwykła kolokacja

    The body slid slowly down the side of the building without a sound.

    Podobne kolokacje: