"slide away from" — Słownik kolokacji angielskich

slide away from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ulatniać się z
  1. slide czasownik + away przyimek
    Silna kolokacja

    But her eyes didn't lower or slide away from his as he was used to.

    Podobne kolokacje: