"slide the way" — Słownik kolokacji angielskich

slide the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośliznąć się droga
  1. slide czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He was sliding his way out from behind the table and toward a back door.

    Podobne kolokacje:

podobne do "slide the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "slide the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne