14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"slide" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

slide czasownik

slide + rzeczownik
Kolokacji: 27
slide one's hand • slide one's arm • slide one's fingers • slide one's feet • slide down one's cheeks • ...
czasownik + slide
Kolokacji: 12
begin to slide • begin sliding • start sliding • start to slide • continue to slide • ...
slide + przyimek
Kolokacji: 52
slide down • slide into • slide off • slide out • slide across • slide over • slide through • slide under • slide along • slide onto • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 37
1. slide below = pośliźnij się poniżej slide below
  • I gaze at the shark sliding under me just below the surface.
  • The water slid quietly by, less than a yard below us.
  • Only six weeks after sliding below 7,500, the Dow is now up about 1,275 points for the year.
  • I check my own watch against the shadows sliding across the floor below me.
  • However, it took almost a year for his ratings to slide below 50 percent.
  • Clearly, sliding below the 1,000 mark would be a psychological boost for the city and - need we say it?
  • The stern with its heavy engine slid below the surface.
  • But he could not slide below something close to a trancelike state.
  • The beck, wide here and quiet, slid past below the bridge.
  • I touched the cool, metal bars, sliding my hands just below his.
2. slide underneath = zjeżdżalnia spód slide underneath
3. slide about = zjeżdżalnia około slide about
4. slide before = pośliźnij się wcześniej slide before
5. slide alongside = pośliznąć się wzdłuż slide alongside
6. slide during = pośliznąć się podczas slide during
7. slide above = pośliźnij się wyżej slide above
8. slide since = pośliźnij się od tej pory slide since
9. slide within = pośliźnij się wewnątrz slide within
10. slide until = pośliznąć się do czasu gdy slide until
11. slide atop = pośliznąć się na slide atop
12. slide up under = podnoś się poniżej slide up under
13. slide amid = pośliznąć się wśród slide amid
slide + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 80
slide open • slide away • slide forward • slide aside • slide slowly • slide sideways • slide easily • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.