"slide" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

slide rzeczownik

rzeczownik + slide
Kolokacji: 22
water slide • rock slide • glass slide • microscope slide • mud slide • ...
slide + rzeczownik
Kolokacji: 15
slide show • slide rule • slide guitar • slide presentation • slide projector • ...
slide + czasownik
Kolokacji: 10
slide shows • slide continues • slide begins • slide appears • slide contains • ...
czasownik + slide
Kolokacji: 19
show slides • reverse one's slide • use slides • stop one's slide • continue one's slide • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. show slides = zjeżdżalnie widowiska show slides
2. reverse one's slide = odwracać czyjś zjeżdżalnia reverse one's slide
3. use slides = zjeżdżalnie wykorzystania use slides
przymiotnik + slide
Kolokacji: 35
long slide • downward slide • recent slide • steep slide • slow slide • ...
przyimek + slide
Kolokacji: 10
with slides • of slides • for presentation slides • on a slide • in a slide • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.