"show slides" — Słownik kolokacji angielskich

show slides kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zjeżdżalnie widowiska
  1. show czasownik + slide rzeczownik
    Silna kolokacja

    I left it on a table and went inside, where a young man in a crewcut was showing slides.

    Podobne kolokacje:

podobne do "show slides" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "show slides" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik