"rock slide" — Słownik kolokacji angielskich

rock slide kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zjeżdżalnia rockowa
  1. rock rzeczownik + slide rzeczownik
    Silna kolokacja

    "Were you here the night when they had the rock slide?"

    Podobne kolokacje: