"wyślizgnąć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyślizgnąć się" po polsku

wyślizgnąć się

czasownik
 1. slide ***
  • wysunąć się, wyślizgnąć się [przechodni/nieprzechodni]
   My phone slid out of my pocket. (Mój telefon wysunął się z mojej kieszeni.)
   I hope this laptop won't slide out of your hands, it was really expensive. (Mam nadzieję, że ten laptop nie wyślizgnie ci się z rąk, był naprawdę drogi.)
   The soap slid out of my hands. (Mydło wyślizgnęło mi się z rąk.)
phrasal verb
 1. slip out
  • wyślizgnąć się (np. komuś z ręki)
   The poisonous apple slipped out of her hand. (Zatrute jabłko wyślizgnęło się z jej dłoni.)
   I caught the fish but it slipped out. (Złapałem rybę, ale się wyślizgnęła.)
 2. slip away
  • wyślizgnąć się (skądś)
   I slipped away from the classroom and went to the cafeteria. (Wyślizgnąłem się z klasy i poszedłem na stołówkę.)
idiom
 1. slip through the net

"wyślizgnąć się" — Słownik kolokacji angielskich

slip out kolokacja
 1. slip czasownik + out particle = wyślizgnąć się (np. komuś z ręki)
  Bardzo silna kolokacja

  The words had slipped out before she could stop them.

  Podobne kolokacje:
slip away kolokacja
 1. slip czasownik + away przysłówek = wyślizgnąć się (skądś)
  Bardzo silna kolokacja

  Even with a personal best of 15-9, he saw his lead slip away today.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo