Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"osunąć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "osunąć się" po polsku

osunąć się [nieprzechodni]

czasownik
 1. slide ***
  • obsunąć się, osunąć się [nieprzechodni]
   The stones slid from the cliff. (Kamienie obsunęły się z klifu.)
   She slid from my arms. (Ona osunęła się z moich ramion.)
   The land slid because of the heavy rainfall. (Ziemia osunęła się z powodu intensywnych opadów.)
 2. slump *
phrasal verb
 1. slump over

"osunąć się" — Słownik kolokacji angielskich

slumped to kolokacja
Popularniejsza odmiana: slump to
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osunąć się
 1. slump czasownik + to przyimek
  Zwykła kolokacja

  In the five games since, they have slumped to 24th.

  Podobne kolokacje:
slumped into kolokacja
Popularniejsza odmiana: slump into
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osunąć się
 1. slump czasownik + into przyimek
  Luźna kolokacja

  Then her eyes closed and she slumped forward into his arms.

  Podobne kolokacje: