"osunąć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "osunąć się" po polsku — Słownik angielsko-polski

osunąć się [INTRANSITIVE]

czasownik
 1. slide ***
  • obsunąć się, osunąć się [INTRANSITIVE]
   The stones slid from the cliff. (Kamienie obsunęły się z klifu.)
   She slid from my arms. (Ona osunęła się z moich ramion.)
   The land slid because of the heavy rainfall. (Ziemia osunęła się z powodu intensywnych opadów.)
 2. slump *

"osunąć się" — Słownik kolokacji angielskich

slumped to kolokacja
Popularniejsza odmiana: slump to
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osunąć się
 1. slump czasownik + to przyimek
  Zwykła kolokacja
  Podobne kolokacje:
slumped into kolokacja
Popularniejsza odmiana: slump into
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osunąć się
 1. slump czasownik + into przyimek
  Luźna kolokacja
  Podobne kolokacje: