"zasunąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zasunąć" po polsku — Słownik angielsko-polski

zasunąć

czasownik
 1. tonk
czasownik
 1. barrel **
  • zasuwać, mknąć (poruszać się szybko w niekontrolowany sposób) informal
   These particles barrel through the universe. (Te cząsteczki mkną przez wszechświat.)
   This car can really barrel! What a ride! (To auto naprawdę może zasuwać! Co za jazda!)
 2. zip *
  • śmigać, zasuwać, pędzić informal
   "Do you know where Jim is?" "He's just zipped past me." ("Wiesz, gdzie jest Jim?" "On właśnie śmignął obok mnie.")
   Where are you zipping to? (Dokąd pędzisz?)
 3. tank ***
 4. shift ****
 5. move *****   informal [INTRANSITIVE]
  We have to move, we're already late! (Musimy zasuwać, już jesteśmy spóźnieni!)
  Move to school! (Zasuwaj do szkoły!)
 6. dash **
 7. scoot off
 8. wazz British English informal , także: waz British English informal
phrasal verb
 1. bomb along
 2. nip along
 3. peg it
idiom
 1. leg it
  • pędzić, zasuwać British English informal
   I was late, I legged to school like crazy. (Byłem spóźniony, zasuwałem do szkoły jak szalony.)
   I was legging to work because I didn't want to get fired. (Zasuwałem do pracy, ponieważ nie chciałem zostać zwolniony.)