zjeżdżalnia

slide

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

There are three slides in this waterpark. = W tym aquaparku są trzy zjeżdżalnie.