slide = ślizgać się

Timp Dayhike | Mountain Photographer : a journal by Jack Brauer

Źródło: http://www.mountainphotographer.com/timp-dayhike/

ślizgać się

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Don't slide on the ice, you'll fall down! = Nie ślizgaj się na lodzie, bo upadniesz!