"pogorszenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pogorszenie" po polsku — Słownik angielsko-polski

pogorszenie

rzeczownik
 1. deterioration
  • pogorszenie (stanu czegoś), podupadanie (na zdrowiu)
   With proper rest and medicine, we can slow down the deterioration. (Dzięki odpowiedniej ilości wypoczynku i lekom, możemy spowolnić pogarszanie się stanu.)
   We cannot allow for any further deterioration of our country's economy. (Nie możemy pozwolić na jakiekolwiek dalsze pogorszenie stanu gospodarki naszego państwa.)
 2. setback *
  • nawrót (choroby), pogorszenie (stanu zdrowia)
   After this surgery, the probability of setback is very low. (Po tej operacji prawdopodobieństwo nawrotu jest bardzo niskie.)
 3. slide ***   [SINGULAR]
  We've noticed a slide in Mark's health. (Zaobserwowaliśmy pogorszenie zdrowia Marka.)
  The slide in his health worries me. (Pogorszenie jego zdrowia mnie martwi.)
 4. aggravation
 5. impoverishment
 6. exacerbation
 7. degringolade
 8. worsening  
czasownik
 1. compound **
 2. sour **
 3. exacerbate *
 4. impair *
 5. aggravate
 6. impoverish , także: empoverish
 1. make worse  
 2. degringolade
rzeczownik
 1. degradation *
 2. degeneration
czasownik
 1. sink ***   [INTRANSITIVE]
  His health is sinking. (Jego zdrowie się pogarsza.)
  My sight has sunk immensely. (Mój wzrok ogromnie się pogorszył.)
 2. get worse
phrasal verb
 1. go off **   British English informal
  I think her state is going off. (Myślę, że jej stan się pogarsza.)
  The state of this institution has been going off for quite some time. (Stan tej instytucji już od jakiegoś czasu się pogarsza.)
idiom
 1. go to the dogs
 2. be all downhill , be downhill
 1. go from bad to worse  
phrasal verb
 1. close in *
  • pogarszać się (o pogodzie), zapadać (o zmierzchu)
   We have to find shelter. The weather is closing in. (Musimy znaleźć schronienie. Pogoda się pogarsza.)
   They were trying to find the way as the night was closing in. (Oni próbowali odnaleźć drogę, podczas gdy zapadała noc.)
czasownik
 1. deteriorate *
 2. worsen *
 3. slide ***
 4. degrade *
 5. degenerate
 6. go downhill
 7. devolve
 8. recede *
 9. curdle
 10. go , *****   [INTRANSITIVE]
 11. go to seed , run to seed
 12. regrade  
idiom
 1. go south