PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"pogorszenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pogorszenie" po polsku

pogorszenie

rzeczownik
 1. deterioration
  • pogorszenie (stanu czegoś), podupadanie (na zdrowiu), deterioracja
   With proper rest and medicine, we can slow down the deterioration. (Dzięki odpowiedniej ilości wypoczynku i lekom, możemy spowolnić pogarszanie się stanu.)
   We cannot allow for any further deterioration of our country's economy. (Nie możemy pozwolić na jakiekolwiek dalsze pogorszenie stanu gospodarki naszego państwa.)
 2. setback *
  • nawrót (choroby), pogorszenie (stanu zdrowia) [policzalny]
   After this surgery, the probability of a setback is very low. (Po tej operacji prawdopodobieństwo nawrotu jest bardzo niskie.)
 3. slide ***   [tylko liczba pojedyncza]
  We've noticed a slide in Mark's health. (Zaobserwowaliśmy pogorszenie zdrowia Marka.)
  The slide in his health worries me. (Pogorszenie jego zdrowia mnie martwi.)
 4. aggravation
 5. impoverishment
 6. exacerbation
 7. degringolade
 8. worsening  
czasownik
 1. compound **
 2. sour , **
 3. exacerbate *
 4. impair *
 5. aggravate
 6. impoverish , także: empoverish
 1. make worse  
 2. degringolade
rzeczownik
 1. degradation *
 2. degeneration
czasownik
 1. sink ***   [nieprzechodni]
  His health is sinking. (Jego zdrowie się pogarsza.)
  My sight has sunk immensely. (Mój wzrok ogromnie się pogorszył.)
 2. get worse
phrasal verb
 1. go off **
  • pogorszyć się (o jakości)  BrE potocznie [nieprzechodni]
   The taste of this soup has gone off since I last ate it. (Smak tej zupy pogorszył się odkąd ostatni raz ją jadłam.)
   The state of this institution has been going off for quite some time. (Stan tej instytucji już od jakiegoś czasu się pogarsza.)
idiom
 1. go to the dogs
 2. be all downhill , be downhill
 1. go from bad to worse  
phrasal verb
 1. close in *
  • pogarszać się (o pogodzie), zapadać (o zmierzchu)
   We have to find shelter. The weather is closing in. (Musimy znaleźć schronienie. Pogoda się pogarsza.)
   They were trying to find the way as the night was closing in. (Oni próbowali odnaleźć drogę, podczas gdy zapadała noc.)
czasownik
 1. worsen *
 2. deteriorate *
 3. slide ***
 4. degrade *
 5. spiral **
 6. degenerate
 7. devolve
 8. recede *
 9. curdle
 10. go , *****   [nieprzechodni]
 11. regrade  
idiom
 1. go downhill
  • psuć się, pogarszać się (o stanie zdrowia, o sytuacji)
   After John had found out the truth about Alex, it all went downhill. (Po tym jak John odkrył prawdę o Alex, wszystko się popsuło.)
 2. go south
 1. go to seed , run to seed