ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"gorzej" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gorzej" po polsku

gorzej

przysłówek
 1. worse ***  
  Do you feel worse today? (Czy czujesz się dziś gorzej?)
  It's worse than I expected - we have to do something. (Jest gorzej, niż się spodziewałem - musimy coś zrobić.)
przysłówek
 1. badly **
  • źle, kiepsko
   I slept badly that night. (Kiepsko spałem tamtej nocy.)
   He speaks German very badly. (On mówi bardzo źle po niemiecku.)
   He did badly, but he apologized. (Zrobił źle, ale przeprosił.)
 2. wrong ***** , także: wrang Scottish English dialect
  • niepoprawnie, niedobrze, źle
   Don't get me wrong. You're a pretty girl but you can't sing. (Nie zrozum mnie źle. Jesteś śliczną dziewczyną, ale nie umiesz śpiewać.)
   I think he interpreted your words wrong. (Wydaje mi się, że on niepoprawnie zinterpretował twoje słowa.)
 3. bad *****
  • źle, kiepsko (o sytuacji lub osobie)
   It is getting worse! (Jest coraz gorzej!)
   It's really bad. (Jest bardzo źle.)
  • źle, słabo, niefajnie (o sytuacji)
   It wasn't that bad. (Nie było tak źle.)
 4. poorly *
 5. amiss
 6. illy
 7. half-assedly
prefiks
 1. ill-

powered by  eTutor logo