Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"pogarszać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pogarszać" po polsku

pogarszać

czasownik
 1. compound **
  • pogarszać (np.sytuację)
 2. sour , **
 3. exacerbate *
 4. impair *
 5. aggravate
  • pogarszać (np. sytuację), utrudniać (zrobienie czegoś)
 6. impoverish , także: empoverish
 1. make worse  
 2. degringolade
czasownik
 1. sink ***   [nieprzechodni]
  His health is sinking. (Jego zdrowie się pogarsza.)
  My sight has sunk immensely. (Mój wzrok ogromnie się pogorszył.)
 2. get worse
phrasal verb
 1. go off **
  • pogorszyć się (o jakości)  BrE potocznie [nieprzechodni]
   The taste of this soup has gone off since I last ate it. (Smak tej zupy pogorszył się odkąd ostatni raz ją jadłam.)
   The state of this institution has been going off for quite some time. (Stan tej instytucji już od jakiegoś czasu się pogarsza.)
phrasal verb
 1. close in *
  • pogarszać się (o pogodzie), zapadać (o zmierzchu)
   We have to find shelter. The weather is closing in. (Musimy znaleźć schronienie. Pogoda się pogarsza.)
   They were trying to find the way as the night was closing in. (Oni próbowali odnaleźć drogę, podczas gdy zapadała noc.)
czasownik
 1. worsen *
 2. deteriorate *
 3. slide ***
 4. degrade *
 5. spiral **
 6. degenerate
 7. devolve
 8. recede *
 9. curdle
 10. go , *****   [nieprzechodni]
 11. regrade  
idiom
 1. go downhill
  • psuć się, pogarszać się (o stanie zdrowia, o sytuacji)
   After John had found out the truth about Alex, it all went downhill. (Po tym jak John odkrył prawdę o Alex, wszystko się popsuło.)
 2. go south
 1. go to seed , run to seed

"pogarszać" — Słownik kolokacji angielskich

make worse kolokacja
 1. make czasownik + bad przymiotnik = pogarszać
  Bardzo silna kolokacja

  I'm all day cleaning what the boys make just as bad in five minutes.