"grow worse" — Słownik kolokacji angielskich

grow worse kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stój się gorszy
  1. grow czasownik + bad przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    And things seem likely to grow worse, the study said.

powered by  eTutor logo