"podupaść" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podupaść" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. decline ***
  • zanikać (np. o mięśniach), ubywać (np. o siłach), podupadać (o zdrowiu) [INTRANSITIVE]
   Her muscles totally declined after the pregnancy. (Jej mięśnie kompletnie zanikły po ciąży.)
   He retired when his health started to decline. (On przeszedł na emeryturę, kiedy jego zdrowie zaczęło podupadać.)
 2. deteriorate *
 3. degenerate
 4. go to seed , run to seed
 1. degringolade
idiom
 1. go south
 2. go into decline
 3. be in the doldrums
 1. wither on the vine
  • powoli zanikać, wymierać, podupadać (z powodu braku zainteresowania i wsparcia) literary
   When they opened the first supermarket in the city, small businesses started to wither on the vine. (Kiedy w mieście otworzono pierwszy supermarket, małe firmy zaczęły podupadać.)

Powiązane zwroty — "podupaść"

czasownik