"setback" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "setback" po angielsku

setback *

rzeczownik
 1. komplikacja, problem, niepowodzenie [policzalny]
  The construction had some delay due to unforeseen setbacks. (Budowa miała trochę opóźnień ze względu na nieprzewidziane komplikacje.)
  link synonim: difficulty
 2. nawrót (choroby), pogorszenie (stanu zdrowia) [policzalny]
  After this surgery, the probability of a setback is very low. (Po tej operacji prawdopodobieństwo nawrotu jest bardzo niskie.)
 3. spadek cen po uprzednim okresie wzrostu slang [policzalny]
  Lat year, the biggest setback came in the services sector. (W ostatnim roku największy spadek cen nastąpił w sektorze usług.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. utrudnienie dla kogoś, przeszkoda dla kogoś, niepowodzenie dla kogoś
  The appearance of the second candidate running for president turned out to be a serious setback for the incumbent president who expected to win. (Pojawienie się drugiego kandydata ubiegającego się o urząd prezydenta okazało się poważną przeszkodą dla obecnego prezydenta, który spodziewał się wygranej.)

powered by  eTutor logo