"nazad" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nazad" po polsku — Słownik angielsko-polski

nazad

przysłówek
  1. back ***** , backwards *
    • nazad (komenda skierowana do konia)
      "Back," he commanded the horse. ("Nazad," on nakazał koniowi.)
      If you want the horse to go back, say "back". (Jeżeli chcesz, żeby koń się cofnął, powiedz "nazad".)

Powiązane zwroty — "nazad"

nazwa własna