"umiejscowiony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "umiejscowiony" po polsku

umiejscowiony

przymiotnik
 1. set *****
  • umieszczony, umiejscowiony, ulokowany
   The studio is set in Los Angeles. (Studio jest umieszczone w Los Angeles.)
   His house is set below the ground. (Jego dom jest ulokowany pod ziemią.)
czasownik
 1. locate ***
 2. set *****
  • umiejscowić (umieścić w określonym czasie i miejscu) [TRANSITIVE]
   This film is set in Paris in late 1980s. (Ten film jest umiejscowiony w Paryżu w późnych latach osiemdziesiątych.)
   The hotel is set near a large park. (Hotel jest położony w pobliżu dużego parku.)
 3. localize formal , localise British English formal

powered by  eTutor logo