"umieszczony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "umieszczony" po polsku

umieszczony

przymiotnik
 1. set *****
  • umieszczony, umiejscowiony, ulokowany
   The studio is set in Los Angeles. (Studio jest umieszczone w Los Angeles.)
   His house is set below the ground. (Jego dom jest ulokowany pod ziemią.)
 2. located
  • położony, umieszczony, usytuowany
   My house is located on the left side of the road. (Mój dom jest położony po lewej stronie drogi.)
   Is this hostel located in the forest? (Czy to schronisko jest usytuowane w lesie?)
   Camera is located in front of the door. (Kamera jest umieszczona naprzeciwko drzwi.)
 3. placed  
przysłówek
 1. misplaced
Put icons | Noun Project
czasownik
 1. place *****
  • umieścić, położyć, postawić, odłożyć [TRANSITIVE]
   Place the glass next to the plate. (Postaw szklankę obok talerza.)
   Where should I place the chairs? (Gdzie mam umieścić krzesła?)
   She carefully placed the book back in the drawer. (Ona ostrożnie odłożyła książkę z powrotem do szuflady.)
   link synonim: put
 2. put *****
  • włożyć, umieścić [TRANSITIVE]
   Put the old newspapers in that box. (Włóż stare gazety do tamtego pudełka.)
   He put some posters on the wall in his room. (On powiesił trochę plakatów na ścianie w swoim pokoju.)
   Where did you put the spoons? (Gdzie włożyłeś łyżki?)
 3. stow
  • umieścić (coś gdzieś), spakować (np. pudła)
   I stowed the documents in the box. (Spakowałem dokumenty do pudełka.)
 4. whack
 5. interpose
 6. preplace
idiom
 1. put in place , put into place
czasownik
 1. position *****
  • ustawiać, umieszczać, lokować [TRANSITIVE]
   He positioned their logo at the top of the poster. (On umieścił ich logo na górze plakatu.)
   Where should I position the fridge? (Gdzie mam ustawić lodówkę?)
   Can you help me position my new furniture? (Czy pomożesz mi ulokować moje nowe meble?)
 2. set *****
  • umieszczać, stawiać, sytuować written [TRANSITIVE]
   She set the flowers on the table. (Ona postawiła kwiaty na stole.)
   I set the couch closer to the television. (Postawiłem kanapę bliżej telewizora.)
   Where do you want to set the kitchen? (Gdzie chcesz umieścić kuchnię?)
 3. install *** , także: instal British English
  • instalować, umieszczać [TRANSITIVE]
   They installed solar panels on the roof of their house. (Oni zainstalowali panele słoneczne na dachu swojego domu.)
   My husband installed a burglar alarm. (Mój mąż zainstalował alarm antywłamaniowy.)
 4. plant , *****
 5. locate ***
  • umieszczać, ulokować, usytuować (np. siedzibę) [INTRANSITIVE]
   We should locate our office on the second floor. (Powinniśmy usytuować nasze biuro na drugim piętrze.)
   The new company is located in the centre of the city. (Nowa firma jest usytuowana w centrum miasta.)
 6. perch **
 7. post ****
  • umieszczać (np. coś na stronie internetowej) [TRANSITIVE]
   I posted the advertisement on our website. (Umieściłem ogłoszenie na naszej stronie internetowej.)
   You should post this photo on your website, it's beautiful. (Powinieneś umieścić to zdjęcie na swojej stronie internetowej, jest piękne.)
 8. situate *
phrasal verb
 1. put somebody away

Powiązane zwroty — "umieszczony"

rzeczownik
miasto = town +4 znaczenia
umieszczenie = placement +5 znaczeń
belweder (pałac lub pawilon ogrodowy umieszczony na wzgórzu) = belvedere
epigraf (napis umieszczony na rzeźbie, pomniku, grobowcu czy budowli) = epigraph
wspornik (dla osoby stojącej w ławach, umieszczony na spodniej stronie siedzenia) = misericord , misericorde
czasownik
przymiotnik
phrasal verb
odkładać coś (umieścić coś z powrotem na swoim miejscu) = put something back , także: put back something
inne

powered by  eTutor logo