BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"wprowadzić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wprowadzić" po polsku

wprowadzić

czasownik
 1. launch ***
  • rozpoczynać (akcję, kampanię), wprowadzić (produkt na rynek) [TRANSITIVE]
   The campaign was launched to prevent breast cancer. (Kampania rozpoczęła się, żeby uchronić przed rakiem piersi.)
   They launched a new Ferrari model in 2014. (Oni wprowadzili nowy model Ferrari w 2014 roku.)
 2. moot
idiom
 1. put in place , put into place
idiom
 1. brief somebody on something , także: brief somebody about something
czasownik
 1. implement ***
  • implementować, wprowadzać (w życie), wdrażać, urzeczywistniać [TRANSITIVE]
   to carry out, to put into practice
   We may not have enough money to implement our plan. (Możliwe, że nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy, by wdrożyć nasz plan.)
   She always implements her ideas. (Ona zawsze urzeczywistnia swoje pomysły.)
   We must implement some new rules to keep the order. (Musimy wprowadzić jakieś nowe zasady, aby utrzymać ład.)
   I implemented a new schedule, you all have it on your desks. (Wprowadziłem nowy grafik, wszyscy macie go na swoich biurkach.)
   link synonim: enforce
 2. institute ****
  • ustanawiać, wszczynać, wprowadzać (np. nowy zwyczaj)
   They were trying to institute mandatory drug tests at school. (Próbowali wprowadzić obowiązkowe testy na narkotyki w szkole.)
   Let's institute a new law. (Wprowadźmy nową ustawę.)
 3. blood ****
 4. introduce ****
 5. show in **
  • wprowadzać (kogoś do domu), wpuszczać (kogoś do mieszkania)
   I showed your friend in, Anna. (Wpuściłem do domu twojego przyjaciela, Anno.)
 6. input **
  • wprowadzać (np. dane)
   Now open up the spreadsheet and input the new figures. (Teraz otwórz arkusz kalkulacyjny i wprowadź nowe dane.)
 7. pioneer **
 8. initiate **
  • wprowadzać (np. do sekty, do klubu) [TRANSITIVE]
   They had been initiated on the same day, he and she. (On i ona byli wprowadzeni tego samego dnia.)
 9. debut **
  • wprowadzać (produkt na rynek), wchodzić (na rynek)
   A new model of Honda debuted on the Polish market. (Na polski rynek wszedł nowy model hondy.)
 10. mandate **
  • wprowadzać (prawo), nakazywać (prawnie) formal
   In some cases, these changes were mandated by the state. (W niektórych przypadkach te zmiany były wprowadzane przez państwo.)
 11. enter ****
  • wprowadzać (dane do komputera) [TRANSITIVE]
   Enter the data into this online form. (Wprowadź dane do tego formularza online.)
   She entered the wrong password. (Ona wprowadziła złe hasło.)
 12. usher *
 13. integrate , **
 14. marshal *  
  To achieve peace, Europe must marshal consensus, and the UK must be part of it. (By osiągnąć pokój Europa musi wprowadzić konsensus, zaś Zjednoczone Królestwo musi w nim uczestniczyć.)
 15. feed ****
  • wprowadzać (dane do komputera przez jakiś czas) [TRANSITIVE]
   The information is fed into the system by this team. (Informacje są wprowadzane do systemu przez ten zespół.)
   W tym znaczeniu "feed" występuje z przysłówkiem lub przyimkiem.
 16. inaugurate
 17. prelude
 18. induct
 19. effectuate
 20. ensnarl
 21. intromit
phrasal verb
 1. put something on something
 2. lead in  
czasownik
 1. show somebody in *  
phrasal verb
 1. break somebody in
  • szkolić kogoś, wprowadzać kogoś (np. w nową pracę)
   She broke me in this new job. (Ona wprowadziła mnie w tę nową pracę.)
   Will you break me in the trade? (Przeszkolisz mnie w fachu?)
 2. wheel somebody in  
phrasal verb
 1. bring something in * , także: bring in something **
obrazek do "move in" po polsku
phrasal verb
 1. move in **  
  We'll move in when the house is ready. (Wprowadzimy się jak dom będzie gotowy.)
  We were supposed to move in together. (Mieliśmy się wprowadzić razem.)
 2. move in ** , move into something **
czasownik
 1. move to *** , move into **  
  He will move into his new house next week. (On w przyszłym tygodniu wprowadzi się do swojego nowego domu.)
  My new roommate is moving to my flat tomorrow. (Mój nowy współlokator wprowadza się jutro do mojego mieszkania.)

Powiązane zwroty — "wprowadzić"

czasownik
inne
phrasal verb
idiom
inne
rzeczownik
wprowadzenie = release +10 znaczeń
przymiotnik
przysłówek

"wprowadzić" — Słownik kolokacji angielskich

put into place kolokacja
 1. put czasownik + place rzeczownik = umieścić, zastosować, wprowadzić (w życie)
  Zwykła kolokacja

  But the company took a long time to put them into place.

  Podobne kolokacje:
put in place kolokacja
 1. put czasownik + place rzeczownik = umieścić, zastosować, wprowadzić (w życie)
  Zwykła kolokacja

  They were put in place before the development of the human race.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo