BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"powierzać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powierzać" po polsku

powierzać

czasownik
 1. confide *
 2. entrust
  • powierzać, powierzyć
   Many people entrusted the bank with their savings. (Wielu ludzi powierzyło bankowi swoje oszczędności.)
 3. induct
  • powierzać (stanowisko), wprowadzać (np. na urząd, do stowarzyszenia) formal
   to admit somebody officially to a position
 4. commend
 5. intrust
  • powierzać (coś komuś)
phrasal verb
 1. commit something to something
phrasal verb
 1. trust to something
  • zawierzyć czemuś, powierzyć czemuś (np. losowi, opatrzności)
   I will trust my life to Providence. (Powierzę moje życie Opatrzności.)
   She trusted to her instincts and won. (Ona zawierzyła swoim instynktom i wygrała.)
phrasal verb
 1. trust somebody with something
  • powierzyć coś komuś (np. klucze, opiekę nad dzieckiem)
   I would trust Tom with my life! (Powierzyłbym Tomowi swoje życie!)
   You need to prove yourself before we trust you with more responsible duties. (Musisz się sprawdzić zanim powierzymy Ci bardziej odpowiedzialne obowiązki.)
   Can I trust him with the keys to my Lamborghini? (Czy mogę mu powierzyć klucze do mojego Lamborghini?)
czasownik
 1. entrust something to somebody , entrust somebody with something
 1. commit something to somebody's care

powered by  eTutor logo