KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"ustanawiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ustanawiać" po polsku

ustanawiać

czasownik
 1. establish ****
  • zakładać, tworzyć, ustanawiać, nawiązywać (np. biznes, rząd, kontakty) [TRANSITIVE]
   My friend plans to establish a company. (Mój przyjaciel planuje załozyć spółkę.)
   If I won one million pounds, I would establish my own company. (Gdybym wygrał milion funtów, założyłbym własną firmę.)
   I feel like I'm ready to establish my own family. (Czuję, że jestem gotów założyć własną rodzinę.)
   The spy quickly established a wide net of contacts with corrupt politicians. (Szpieg szybko stworzył szeroką sieć kontaktów ze skorumpowanymi politykami.)
   link synonim: found
 2. institute ****
  • ustanawiać, wszczynać, wprowadzać (np. nowy zwyczaj)
   They were trying to institute mandatory drug tests at school. (Próbowali wprowadzić obowiązkowe testy na narkotyki w szkole.)
   Let's institute a new law. (Wprowadźmy nową ustawę.)
 3. set *****   [TRANSITIVE]
  He set the world record three times. (On ustanowił rekord świata trzy razy.)
  You set a new record of having the most dirty room. (Ustanowiłeś nowy rekord w posiadaniu najbrudniejszego pokoju.)
 4. constitute **
  • ustanawiać, tworzyć [TRANSITIVE]
   The law is constituted for a reason. (Prawo jest ustanowione nie bez powodu.)
   We want to constitute better rules. (Chcemy stworzyć lepsze zasady.)
 5. regiment *
 6. erect *
 7. institutionalize , institutionalise British English
 8. preerect
phrasal verb
 1. set something up
 1. make effective
czasownik
 1. appoint **
  • ustanowić, wyznaczyć (np. termin lub miejsce odbycia się czegoś) formal [TRANSITIVE]
   We appointed the date for our wedding. (Wyznaczyliśmy datę naszego ślubu.)
   The dean of the university has appointed the date of the final exams. (Dziekan uniwersytetu wyznaczył datę końcowych egzaminów.)
 2. ordain

Powiązane zwroty — "ustanawiać"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
wykrzyknik
stać! = hold it +2 znaczenia
przymiotnik
idiom
inne
ustanawiać prawo = make law +1 znaczenie

"ustanawiać" — Słownik kolokacji angielskich

make effective kolokacja
 1. make czasownik + effective przymiotnik = ustanawiać, wprowadzać w życie
  Zwykła kolokacja

  The organization chart already in your hands is made effective as of now.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo