ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"ustanawiać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ustanawiać coś" po polsku

czasownik
 1. establish ****
  • zakładać, tworzyć, ustanawiać, nawiązywać (np. biznes, rząd, kontakty) [TRANSITIVE]
   My friend plans to establish a company. (Mój przyjaciel planuje załozyć spółkę.)
   If I won one million pounds, I would establish my own company. (Gdybym wygrał milion funtów, założyłbym własną firmę.)
   I feel like I'm ready to establish my own family. (Czuję, że jestem gotów założyć własną rodzinę.)
   The spy quickly established a wide net of contacts with corrupt politicians. (Szpieg szybko stworzył szeroką sieć kontaktów ze skorumpowanymi politykami.)
   link synonim: found
 2. institute ****
  • ustanawiać, wszczynać, wprowadzać (np. nowy zwyczaj)
   They were trying to institute mandatory drug tests at school. (Próbowali wprowadzić obowiązkowe testy na narkotyki w szkole.)
   Let's institute a new law. (Wprowadźmy nową ustawę.)
 3. set *****   [TRANSITIVE]
  He set the world record three times. (On ustanowił rekord świata trzy razy.)
  You set a new record of having the most dirty room. (Ustanowiłeś nowy rekord w posiadaniu najbrudniejszego pokoju.)
 4. constitute **
  • ustanawiać, tworzyć [TRANSITIVE]
   The law is constituted for a reason. (Prawo jest ustanowione nie bez powodu.)
   We want to constitute better rules. (Chcemy stworzyć lepsze zasady.)
 5. regiment *
 6. erect *
 7. institutionalize , institutionalise British English
 8. preerect
phrasal verb
 1. set something up
 1. make effective
czasownik
 1. appoint **
  • ustanowić, wyznaczyć (np. termin lub miejsce odbycia się czegoś) formal [TRANSITIVE]
   We appointed the date for our wedding. (Wyznaczyliśmy datę naszego ślubu.)
   The dean of the university has appointed the date of the final exams. (Dziekan uniwersytetu wyznaczył datę końcowych egzaminów.)
 2. ordain

Powiązane zwroty — "ustanawiać coś"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
ustawa = law +5 znaczeń
ustanowienie = establishment +2 znaczenia
stojak = rack +1 znaczenie
wykrzyknik
stać! = hold it +3 znaczenia
przymiotnik
idiom

powered by  eTutor logo