"constitute" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "constitute" po angielsku

constitute **

czasownik
 1. stanowić, reprezentować [przechodni]
  And what he just said does not constitute an actual threat. (A to co powiedział nie stanowi rzeczywistego zagrożenia.)
  We constitute merely a fraction of the world. (Reprezentujemy zaledwie ułamek świata.)
 2. stanowić, składać się na (np. procenty, liczby) [przechodni]
  We constitute less than 8% of the population on our planet. (Stanowimy niecałe 8% ludności naszej planety.)
  Water constitutes 80% of a human body. (Woda stanowi 80% ludzkiego ciała.)
 3. ustanawiać, tworzyć [przechodni]
  The law is constituted for a reason. (Prawo jest ustanowione nie bez powodu.)
  We want to constitute better rules. (Chcemy stworzyć lepsze zasady.)
 4. powoływać oficjalnie [przechodni]
  Oh no, we forgot to constitute a collector. (O nie, zapomnieliśmy powołać skarbnika.)
  The new pope has been constituted. (Nowy papież został powołany.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "constitute"

rzeczownik
przysłówek
reconstitute = ponownie zawiązać, zrekonstruować (np. organizację, zarząd)
czasownik
reconstitute = dodać wody (np. do mleka w proszku)
inne
kolokacje

powered by  eTutor logo