"reprezentować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "reprezentować" po polsku

reprezentować

czasownik
 1. represent ****   [TRANSITIVE]
  He was represented in court by his lawyer. (On był reprezentowany w sądzie przez swojego adwokata.)
  The president represents us as a nation. (Prezydent reprezentuje nas jako naród.)
  This basketball team represents our country. (Ta drużyna koszykówki reprezentuje nasz kraj.)
 2. constitute **
  • stanowić, reprezentować [TRANSITIVE]
   And what he just said does not constitute an actual threat. (A to co powiedział nie stanowi rzeczywistego zagrożenia.)
   We constitute merely a fraction of the world. (Reprezentujemy zaledwie ułamek świata.)
 3. embody ** , także: imbody old use
 4. delineate
phrasal verb
 1. act for somebody , act on somebody's behalf  
  The actress declared she acts for all women all over the world. (Aktorka zadeklarowała, iż reprezentuje wszystkie kobiety z całego świata.)
 2. plead on somebody's behalf

powered by  eTutor logo