BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"reprezentacja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "reprezentacja" po polsku

reprezentacja

rzeczownik
 1. representation **
  • reprezentacja (np. grupa osób) [niepoliczalny]
   Our company has got no representation in the European market. (Nasza firma nie ma reprezentacji na rynku europejskim.)
   Polish representation has won several medals at the Olympics. (Polska reprezentacja wygrała kilka medali na olimpiadzie.)
  • reprezentacja (przedstawianie czegoś) [policzalny]
   The painting is a faithful representation of my parents. (Obraz jest wierną reprezentacją moich rodziców.)
   This chart is a good representation of our work. (Ta tabela jest dobrą reprezentacją naszej pracy.)
 2. contingent
  • reprezentacja, grupa, lobby
   Our contingent has a significant influence on the Parliament. (Nasza grupa ma znaczący wpływ na parlament.)

powered by  eTutor logo