"składać się na" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "składać się na" po polsku

czasownik
 1. pool ***
  • zbierać, zebrać (coś wspólnie), składać się na coś (np. na prezent)
   We are pooling together for Anna's birthday gift. (Składamy się razem na prezent urodzinowy dla Anny.)
   I pooled a lot of experience working here. (Zebrałem wiele doświadczenia, pracując tutaj.)
 2. concur
 1. go to make something
idiom
 1. concur to do something

składać się na

czasownik
 1. constitute **
  • stanowić, składać się na (np. procenty, liczby) [TRANSITIVE]
   We constitute less than 8% of the population on our planet. (Stanowimy niecałe 8% ludności naszej planety.)
   Water constitutes 80% of a human body. (Woda stanowi 80% ludzkiego ciała.)

Powiązane zwroty — "składać się na"

czasownik
liczyć (składać się na coś) = number , także: no.
liczyć (składać się na coś) wcześniej = prenumber

"składać się na" — Słownik kolokacji angielskich

consist on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): składać się na
 1. consist czasownik + on przyimek
  Silna kolokacja

  It consists on a group of children carrying the statue.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo