Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"ustawa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ustawa" po polsku

ustawa

rzeczownik
 1. law *****
  • przepis, ustawa [COUNTABLE]
   New York is one of the states without such a law. (Nowy Jork jest jednym ze stanów niemających takiego przepisu.)
   Is there a law against abortion in your country? (Czy w twoim państwie istnieje ustawa przeciwko aborcji?)
 2. statute **
  • prawo, ustawa [COUNTABLE]
   I think that the new statute will serve as an example in other parliaments all over the world. (Moim zdaniem nowa ustawa będzie służyła za przykład innym parlamentom na całym świecie.)
 3. act *****
 4. statutory law  
 5. legal act
  • akt prawny, ustawa
 6. piece of legislation

Powiązane zwroty — "ustawa"

czasownik
ustawiać = position +13 znaczeń
ustanawiać = establish +6 znaczeń
phrasal verb
inne
przymiotnik
ustawowy = statutory +2 znaczenia
rzeczownik
przysłówek

"ustawa" — Słownik kolokacji angielskich

 1. legislation rzeczownik + piece rzeczownik = prawo, ustawa
  Silna kolokacja

  After being passed everything seemed to be going well for what Congress had decided on the piece of legislation.

  Podobne kolokacje:
statutory law kolokacja
 1. statutory przymiotnik + law rzeczownik = ustawa
  Zwykła kolokacja

  Today, in statutory and corporate law, certain social constructs are legally considered persons.

  Podobne kolokacje:
legal act kolokacja
 1. legal przymiotnik + act rzeczownik = akt prawny, ustawa
  Zwykła kolokacja

  These legal acts were more about the general activity of the police.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo