"current law" — Słownik kolokacji angielskich

current law kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bieżące prawo
  1. current przymiotnik + law rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Under current law, they will be cut more than 4 percent next year.

    Podobne kolokacje: