KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"ustanawianie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ustanawianie" po polsku

ustanawianie

rzeczownik
 1. preestablishing
 2. regimenting
 3. institutionalising BrE , institutionalizing AmE
 4. erecting
 5. preerecting
 6. constituting
czasownik
 1. establish ****
  • zakładać, tworzyć, ustanawiać, nawiązywać (np. biznes, rząd, kontakty) [przechodni]
   My friend plans to establish a company. (Mój przyjaciel planuje załozyć spółkę.)
   If I won one million pounds, I would establish my own company. (Gdybym wygrał milion funtów, założyłbym własną firmę.)
   I feel like I'm ready to establish my own family. (Czuję, że jestem gotów założyć własną rodzinę.)
   The spy quickly established a wide net of contacts with corrupt politicians. (Szpieg szybko stworzył szeroką sieć kontaktów ze skorumpowanymi politykami.)
   link synonim: found
 2. institute ****
  • ustanawiać, wszczynać, wprowadzać (np. nowy zwyczaj)
   They were trying to institute mandatory drug tests at school. (Próbowali wprowadzić obowiązkowe testy na narkotyki w szkole.)
   Let's institute a new law. (Wprowadźmy nową ustawę.)
 3. set *****   [przechodni]
  He set the world record three times. (On ustanowił rekord świata trzy razy.)
  You set a new record of having the most dirty room. (Ustanowiłeś nowy rekord w posiadaniu najbrudniejszego pokoju.)
 4. constitute **
  • ustanawiać, tworzyć [przechodni]
   The law is constituted for a reason. (Prawo jest ustanowione nie bez powodu.)
   We want to constitute better rules. (Chcemy stworzyć lepsze zasady.)
 5. regiment *
 6. erect *
 7. institutionalize , institutionalise BrE
 8. preerect
phrasal verb
 1. set something up
 1. make effective
czasownik
 1. appoint **
  • ustanowić, wyznaczyć (np. termin lub miejsce odbycia się czegoś) oficjalnie [przechodni]
   We appointed the date for our wedding. (Wyznaczyliśmy datę naszego ślubu.)
   The dean of the university has appointed the date of the final exams. (Dziekan uniwersytetu wyznaczył datę końcowych egzaminów.)
 2. ordain

powered by  eTutor logo