BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"budowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "budowanie" po polsku

budowanie

construction
rzeczownik
 1. construction ***
  • budowa, budowanie (proces budowania czegoś) [UNCOUNTABLE]
   There are no serious arguments against the construction of the motorway. (Nie ma poważnych argumentów przeciwko budowie autostrady.)
   The cost of the construction of the bunker exceeded the initial assumption. (Koszt budowy schronu przewyższył początkowe założenie.)
 2. building *****
  • budowa, budowanie (proces budowania, np. bloku mieszkalnego) [UNCOUNTABLE]
   The building of the office was long. (Budowanie biura było długie.)
   I can't wait for the building of our new house to be over. (Nie mogę się doczekać końca budowy naszego nowego domu.)
   Building this house took him months. (Budowanie tego domu zajęło mu wiele miesięcy.)
   Building this bridge will cost us a lot. (Budowanie tego mostu będzie nas dużo kosztowało.)
 3. constructing
 4. facture
  • budowa, budowanie (proces budowania czegoś)
 5. erecting
 6. preerecting
 7. raising   old use
Build Your Own Home - Self-Help Enterprises Build Your Business By Promoting Competitors Go Construct resources | Go Construct
czasownik
 1. build *****   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Someone is planning to build a house on that vacant lot. (Ktoś planuje zbudować dom na tamtej pustej działce.)
  He has been building this house for over three years. (On buduje ten dom od ponad trzech lat.)
  My grandfather has helped build this church. (Mój dziadek pomagał budować ten kościół.)
 2. construct ***
  • budować, konstruować [TRANSITIVE]
   If we had more land, my son could construct his own house. (Jeśli mielibyśmy więcej ziemi, mój syn mógłby zbudować swój własny dom.)
   It took at least seven hours to construct the stage. (Budowa sceny zajęła co najmniej siedem godzin.)
 3. rear *** , rear up
  • budować, wznosić [TRANSITIVE]
   Three new buildings were reared up in the centre of the city. (Trzy nowe budynki zostały wzniesione w centrum miasta.)
   A construction company is rearing my cottage. (Firma budowlana buduje mój domek wiejski.)
 4. erect *
 5. raise *****
 6. preerect
czasownik
 1. build ***** , build up **
  • budować się (np. emocje, napięcie) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Let the tension build up a bit before you resolve the conflict. (Pozwól, żeby napięcie się nabudowało zanim rozwiążesz konflikt.)
   All these emotions have been building up in me for years. (Wszystkie te emocje budowały się we mnie przez lata.)
phrasal verb
 1. set something up

Powiązane zwroty — "budowanie"

rzeczownik
przymiotnik
budowlany = structural +1 znaczenie
czasownik
phrasal verb

powered by  eTutor logo