"prove effective" — Słownik kolokacji angielskich

prove effective kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okaż się skuteczny
  1. prove czasownik + effective przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    But few programs have been studied enough to be proved effective.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo