BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wchodzić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wchodzić" po polsku

wchodzić

obrazek do "enter" po polsku Free illustration: Welcome, Come In, Welcome Home - Free Image on ... obrazek do "get in" po polsku
czasownik
 1. enter ****
  • wchodzić, wchodzić do [przechodni/nieprzechodni]
   He entered the room. (On wszedł do pokoju.)
   Should they risk entering the cave? (Czy powinni ryzykować wejście do jaskini?)
   You can't enter the building without a pass. (Nie możesz wejść do budynku bez przepustki.)
   link synonim: come in
  • wchodzić (w coś, np. kula w głowę) [przechodni]
   The bullet entered his chest and he bled out. (Kula weszła w jego klatkę piersiową i wykrwawił się.)
   The nail entered the wood easily. (Gwóźdź łatwo wszedł w drewno.)
 2. get in ***
  • wejść, wchodzić
   Get in the room and close the door. (Wejdź do pokoju i zamknij drzwi.)
   We stopped talking when she got in the kitchen. (Przestaliśmy rozmawiać, kiedy ona weszła do kuchni.)
 3. get into ***
  • wejść, wchodzić
   We started singing when he got into the room. (Zaczęliśmy śpiewać, kiedy wszedł do pokoju.)
   You can get into the room now. (Możesz już wejść do pokoju.)
 4. walk in **  
  She walked in and started yelling. (Ona weszła i zaczęła krzyczeć.)
 5. debut **
  • wprowadzać (produkt na rynek), wchodzić (na rynek)
   A new model of Honda debuted on the Polish market. (Na polski rynek wszedł nowy model hondy.)
 6. mount ***
  • wchodzić (po schodach) oficjalnie [przechodni]
   You can mount the stairs or go up in a lift. (Możesz wejść po schodach, albo pojechać do góry windą.)
   I helped the woman to mount the stairs. (Pomogłem kobiecie wejść po schodach.)
 7. engage ***
 8. inwall  
 9. speel dialekt , także: speil
  • wchodzić, wspinać się (zwrot używany w Szkocji i Północnej Anglii)
 1. come in ****
  • wchodzić, wejść
   Come in! (Wejdź!)
   You can't come in yet. (Nie możesz jeszcze wejść.)
   link synonim: enter
phrasal verb
 1. come into ***
  • wchodzić, wejść
   She didn't want to come into this shop. (Ona nie chciała wejść do tego sklepu.)
   I came into the class and welcomed the students. (Wszedłem do klasy i powitałem uczniów.)
 2. go in ***

Powiązane zwroty — "wchodzić"

phrasal verb
rzeczownik
czasownik
przymiotnik
inne
idiom

"wchodzić" — Słownik kolokacji angielskich

come into kolokacja
 1. come czasownik + into przyimek = wchodzić, wejść
  Bardzo silna kolokacja

  Then a woman came into the room, and they all looked up at her.

  Podobne kolokacje:
come in kolokacja
 1. come czasownik + in przyimek = wchodzić, wejść
  Bardzo silna kolokacja

  The last half of the million has come in a record 25 months.

  Podobne kolokacje:
 2. come czasownik + in przysłówek = wchodzić, wejść
  Luźna kolokacja

  They would come in soon and start asking him questions.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo