"wchodzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wchodzenie" po polsku

wchodzenie

rzeczownik
 1. entry ***
  • wejście, wchodzenie (czynność) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   He was blocking our entry. (On blokował nasze wejście.)
   His entry was spectacular - the audience went crazy. (Jego wejście było spektakularne - publiczność oszalała.)
 2. mounting
  • wchodzenie (po schodach)
 3. inwalling  
 4. debuting
 5. ingress literary
 6. speeling dialect , także: speiling
  • wchodzenie, wspinanie się (zwrot używany w Szkocji i Północnej Anglii)
Free illustration: Welcome, Come In, Welcome Home - Free Image on ...
czasownik
 1. enter ****
  • wchodzić, wchodzić do [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He entered the room. (On wszedł do pokoju.)
   Should they risk entering the cave? (Czy powinni ryzykować wejście do jaskini?)
   You can't enter the building without a pass. (Nie możesz wejść do budynku bez przepustki.)
   link synonim: come in
  • wchodzić (w coś, np. kula w głowę) [TRANSITIVE]
   The bullet entered his chest and he bled out. (Kula weszła w jego klatkę piersiową i wykrwawił się.)
   The nail entered the wood easily. (Gwóźdź łatwo wszedł w drewno.)
 2. get in ***
  • wejść, wchodzić
   Get in the room and close the door. (Wejdź do pokoju i zamknij drzwi.)
   We stopped talking when she got in the kitchen. (Przestaliśmy rozmawiać, kiedy ona weszła do kuchni.)
 3. get into ***
  • wejść, wchodzić
   We started singing when he got into the room. (Zaczęliśmy śpiewać, kiedy wszedł do pokoju.)
   You can get into the room now. (Możesz już wejść do pokoju.)
 4. walk in **  
  She walked in and started yelling. (Ona weszła i zaczęła krzyczeć.)
 5. debut **
  • wprowadzać (produkt na rynek), wchodzić (na rynek)
   A new model of Honda debuted on the Polish market. (Na polski rynek wszedł nowy model hondy.)
 6. mount ***
  • wchodzić (po schodach) formal [TRANSITIVE]
   You can mount the stairs or go up in a lift. (Możesz wejść po schodach, albo pojechać do góry windą.)
   I helped the woman to mount the stairs. (Pomogłem kobiecie wejść po schodach.)
 7. engage ***
 8. inwall  
 9. speel dialect , także: speil
 1. come in ****
phrasal verb
 1. come into ***
 2. go in ***

Powiązane zwroty — "wchodzenie"

rzeczownik
phrasal verb
przymiotnik
czasownik
idiom

powered by  eTutor logo