eTutor angielski NA ZAWSZEZapłać raz, korzystaj, kiedy chceszSPRAWDŹ >>

"wejście" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wejście" po polsku

wejście

EMAIL THIS ENTRY front entry before transformation ... obrazek do "entrance" po polsku obrazek do "entry" po polsku Input
rzeczownik
 1. , door *****
  • wejście, przejście [policzalny]
   Is this the door to the secret forest? (Czy to jest wejście do sekretnego lasu?)
   I can't find the door - can you help me? (Nie mogę znaleźć wejścia - pomożesz mi?)
   zobacz także: doorway
 2. entry *** , entryway AmE
  • drzwi, wejście [policzalny]
   I'll meet you at the entry. (Spotkajmy się przy wejściu.)
   This entry leads to the living room. (Te drzwi prowadzą do salonu.)
   The meeting was at the entryway. (Spotkanie było przy wejściu.)
 3. entrance **
  • wejście (do budynku) [policzalny]
   I'll be at the entrance. (Będę przy wejściu.)
   Which way to the entrance? (Którędy do wejścia?)
   link synonim: entranceway
  • wejście (czynność) [policzalny]
   His entrance on stage was very impressive. (Jego wejście na scenę było bardzo imponujące.)
   After the singer's entrance the audience went wild. (Po wejściu śpiewaczki na scenę, widownia oszalała.)
 4. entry ***
  • wejście, wchodzenie (czynność) [policzalny lub niepoliczalny]
   He was blocking our entry. (On blokował nasze wejście.)
   His entry was spectacular - the audience went crazy. (Jego wejście było spektakularne - publiczność oszalała.)
 5. input **   [policzalny]
  Let's see if there is any input in the back. (Sprawdźmy, czy jest jakieś tylne wejście.)
 6. doorway **
  • drzwi, wejście
   We've opened a doorway to a world we know nothing about. (Otworzyliśmy drzwi do świata, o którym nic nie wiemy.)
   zobacz także: door
 7. gateway *
  • wejście, brama wjazdowa
   You've got a gateway to hell underneath your house. (Pod waszym domem znajduje się brama do piekła.)
 8. the way in
  • wejście, droga do wejścia
   We were circling the building for an hour, looking for the way in. (Krążyliśmy dookoła budynku przez godzinę, szukając drogi wejścia.)
 9. intrusion
  • wejście, napływ, napór, wtargnięcie
   I, of course, opposed their intrusion on our daily meeting, but they insisted. (Oczywiście sprzeciwiałem się ich wtargnięciu na nasze codzienne zebranie, ale nalegali.)
 10. , spot ****
  • wejście, czas antenowy [policzalny]
   Our spot is in five minutes, hurry up with the make-up. (Nasze wejście jest za pięć minut, pospiesz się z makijażem.)
   How much do we have to pay for a 10 minute spot? (Ile musimy zapłacić za 10 minut czasu antenowego?)
 11. ante
  • stawka, wejście (np. w grze karcianej)
 12. entranceway  
  link synonim: entrance
 13. ingate
  • wejście (w północnej części Anglii)
 14. aditus  
 15. ingression   oficjalnie
 16. ingress termin literacki
 17. introitus
 18. infare   dawne użycie
obrazek do "enter" po polsku
czasownik
 1. enter ****
  • wchodzić, wchodzić do [przechodni/nieprzechodni]
   He entered the room. (On wszedł do pokoju.)
   Should they risk entering the cave? (Czy powinni ryzykować wejście do jaskini?)
   You can't enter the building without a pass. (Nie możesz wejść do budynku bez przepustki.)
   link synonim: come in
 2. walk in **  
  She walked in and started yelling. (Ona weszła i zaczęła krzyczeć.)
 3. debut **
  • wprowadzać (produkt na rynek), wchodzić (na rynek)
   A new model of Honda debuted on the Polish market. (Na polski rynek wszedł nowy model hondy.)
 4. mount ***
  • wchodzić (po schodach) oficjalnie [przechodni]
   You can mount the stairs or go up in a lift. (Możesz wejść po schodach, albo pojechać do góry windą.)
   I helped the woman to mount the stairs. (Pomogłem kobiecie wejść po schodach.)
 5. engage ***
 6. inwall  
 7. speel dialekt , także: speil
phrasal verb
 1. go in ***
Free illustration: Welcome, Come In, Welcome Home - Free Image on ... obrazek do "get in" po polsku
 1. come in ****
czasownik
 1. get in ***
  • wejść, wchodzić
   Get in the room and close the door. (Wejdź do pokoju i zamknij drzwi.)
   We stopped talking when she got in the kitchen. (Przestaliśmy rozmawiać, kiedy ona weszła do kuchni.)
 2. get into ***
  • wejść, wchodzić
   We started singing when he got into the room. (Zaczęliśmy śpiewać, kiedy wszedł do pokoju.)
   You can get into the room now. (Możesz już wejść do pokoju.)
 3. want in
 4. infare   dawne użycie
phrasal verb
 1. come into ***

Powiązane zwroty — "wejście"

rzeczownik
phrasal verb
przymiotnik
czasownik

powered by  eTutor logo