BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"wejść w życie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wejść w życie" po polsku

wejść w życie

czasownik
 1. take effect , go into effect
phrasal verb
 1. kick in *  
idiom
 1. go live
  • wejść w życie (zwłaszcza w kontekście informatycznym)
 2. bring something into force
 1. become effective , enter into force , come into force , enter into force
rzeczownik
 1. reach the statute book  

"wejść w życie" — Słownik kolokacji angielskich

enter into force kolokacja
 1. enter czasownik + force rzeczownik = wejść w życie (np. o ustawie, postanowieniu umowy)
  Silna kolokacja

  It entered into force as law on 1 June 2007.

  Podobne kolokacje:
become effective kolokacja
 1. become czasownik + effective przymiotnik = wejść w życie (np. o ustawie, postanowieniu umowy)
  Zwykła kolokacja

  But he had become more effective and comfortable with his role in the past year.

powered by  eTutor logo