"sytuować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sytuować" po polsku

sytuować [TRANSITIVE]

czasownik
 1. set *****
  • umieszczać, stawiać, sytuować written [TRANSITIVE]
   She set the flowers on the table. (Ona postawiła kwiaty na stole.)
   I set the couch closer to the television. (Postawiłem kanapę bliżej telewizora.)
   Where do you want to set the kitchen? (Gdzie chcesz umieścić kuchnię?)
 2. situate *
czasownik
 1. locate ***
  • umieszczać, ulokować, usytuować (np. siedzibę) [INTRANSITIVE]
   We should locate our office on the second floor. (Powinniśmy usytuować nasze biuro na drugim piętrze.)
   The new company is located in the centre of the city. (Nowa firma jest usytuowana w centrum miasta.)

Powiązane zwroty — "sytuować"

rzeczownik
sytuacja = situation +13 znaczeń
idiom

powered by  eTutor logo