"z powrotem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "z powrotem" po polsku

z powrotem

przysłówek
 1. back *****  
  Put that book back on the shelf. (Odłóż tę książkę z powrotem na półkę.)
  We heard our friends come back. (Usłyszeliśmy, jak nasi znajomi wracali.)
  I'll be back in a couple of hours. (Będę z powrotem za kilka godzin.)
 2. aback
czasownik
 1. be back ***  
  I'll be back in a moment. (Będę z powrotem za moment.)
  She said she would be back in 5 minutes. (Powiedziała, że będzie z powrotem w 5 minut.)
 1. be due back

"z powrotem" — Słownik kolokacji angielskich

with a return kolokacja
Popularniejsza odmiana: with the return
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z powrotem
 1. with przyimek + return rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  The change began with her return to Texas last fall.

  Podobne kolokacje:
with the return kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z powrotem
 1. with przyimek + return rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  The change began with her return to Texas last fall.

  Podobne kolokacje:
with return kolokacja
Popularniejsza odmiana: with the return
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z powrotem
 1. with przyimek + return rzeczownik
  Luźna kolokacja

  The change began with her return to Texas last fall.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo