ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"popierać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "popierać kogoś" po polsku

czasownik
 1. back *****
  • wspierać, popierać [TRANSITIVE]
   You have to back my idea even if they won't like it. (Musisz poprzeć mój pomysł, nawet, jeśli im się nie spodoba.)
   They refused to back us financially. (Oni odmówili wspierania nas finansowo.)
 2. second ***** , także: sec informal ** , 2nd (skrót) **
  • popierać, poprzeć
   Will you second this decision? (Czy poprzesz tę decyzję?)
   I second that motion. (Popieram ten wniosek.)
 3. advocate ***
  • popierać, wspierać (publicznie) [TRANSITIVE]
   I advocate the abolition of the death penalty. (Ja wspieram zniesienie kary śmierci.)
   We advocate a healthy balance between security and personal freedom. (Popieramy zdrową równowagę między bezpieczeństwem i wolnością osobistą.)
 4. reinforce ** , także: reenforce
 5. follow , *****   [TRANSITIVE]
  He follows animal rights defenders. (On popiera obrońców praw zwierząt.)
  Which party does he follow? (Którą partię on popiera?)
 6. stand behind *
 7. concur
 8. underpin
 9. preapprove
phrasal verb
 1. back up **
 1. give countenance  

popierać kogoś

idiom
 1. have someone's back ** , got someone's back , także: got someone's six informal
phrasal verb
 1. back somebody up *
  • poprzeć kogoś, popierać kogoś
   to support somebody in their actions or decisions
   Many celebrities backed Hillary Clinton up in the 2016 elections. (Wiele gwiazd poparło Hillary Clinton w wyborach w 2016 roku.)
   Back me up, I need your support. (Poprzyj mnie, potrzebuję twojego wsparcia.)
phrasal verb
 1. approve of something *
 2. subscribe to something
 3. stand for something **
 1. be in support of something
czasownik
 1. favour British English , favor American English ***
phrasal verb
 1. buy in
  • zaakceptować, zgodzić się, poprzeć
   I can't buy in your plan because I think it is immoral. (Nie mogę poprzeć twojego planu, ponieważ uważam, że jest niemoralny.)
   The boss has bought in my idea. (Szef zaakceptował mój pomysł.)
phrasal verb
 1. not hold with something
czasownik
 1. be no friend of something  

powered by  eTutor logo