BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"odprowadzić kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odprowadzić kogoś" po polsku

czasownik
 1. walk , *****  
  He walked me home. (On odprowadził mnie do domu.)
  Will you walk me? I am scared of the dark. (Odprowadzisz mnie? Boję się ciemności.)
 2. escort , **

odprowadzić kogoś

phrasal verb
 1. see somebody in **
  • odprowadzić kogoś, odeskortować kogoś
   I will see your daughter in, Mr. Smith. (Odprowadzę pańską córkę, panie Smith.)
   He saw Jane in last night. (On odprowadził Jane ubiegłej nocy.)
 2. get somebody back *
 3. see somebody off
  • odprowadzić kogoś, pożegnać kogoś (np. na lotnisko)
   I will see you off. It is too dark for a girl like you to walk on her own. (Odprowadzę cię. Jest za ciemno, żeby dziewczyna taka jak ty chodziła sama.)
   I resented him for not seeing me off. (Miałam mu za złe za to, że mnie nie odprowadził.)
 4. show somebody out  
  I will show you out. (Odprowadzę cię.)
czasownik
 1. accompany ***
  • towarzyszyć (komuś), odprowadzać (kogoś) [przechodni]
   He accompanied me during my journey to Japan. (On towarzyszył mi podczas mojej podróży do Japonii.)
   Can I accompany you to the airport? (Czy mogę odprowadzić cię na lotnisko?)
   They didn't know that you were accompanying me. (Oni nie wiedzieli, że ty mi towarzyszyłeś.)
   She went to the party accompanied by her ex-boyfriend. (Ona poszła na imprezę w towarzystwie swojego byłego chłopaka.)
 2. carry , *****
 3. usher *
 4. channel ***
 5. bring *****
 6. see *****
  • odprowadzać (np. do domu) [przechodni]
   I will see your daughter home, I promise. (Odprowadzę waszą córkę do domu, obiecuję.)
   Will you see me home? This neighbourhood is not safe. (Odprowadzisz mnie do domu? Ta dzielnica nie jest bezpieczna.)
phrasal verb
 1. drain away  
 2. drain off
 1. wick something away

powered by  eTutor logo