Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"zaprowadzić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaprowadzić" po polsku

zaprowadzić

czasownik
 1. show , *****
  • zaprowadzić (np. do łazienki) [przechodni]
   I'll show you to your new room. (Zaprowadzę cię do twojego nowego pokoju.)
   They showed me to the basement and the studio. (Oni mnie zaprowadzili do piwnicy i do studia.)
obrazek do "guide" po polsku
czasownik
 1. guide ****
  • prowadzić, zaprowadzać, oprowadzać, pokierować, naprowadzać [przechodni]
   The local guided us to the pub. (Miejscowy zaprowadził nas do pubu.)
   I don't know the city, can you guide me? (Nie znam tego miasta, możesz mnie oprowadzić?)
   The hitchhiker guided us to the motorway. (Autostopowicz pokierował nas do autostrady.)
   We got lost, we have to ask someone to guide us to the city. (Zgubiliśmy się, musimy poprosić kogoś, żeby nas pokierował do miasta.)
   link synonim: lead
 2. conduct ****
  • kierować, zaprowadzać oficjalnie [przechodni]
   She conducted me into a white room. (Ona zaprowadziła mnie do białego pokoju.)
   Can you conduct our guests to their bedrooms? (Czy możesz zaprowadzić naszych gości do ich sypialni?)
 3. usher *