Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"prowadzić samemu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prowadzić samemu" po polsku

prowadzić samemu

czasownik
 1. self-direct
obrazek do "drive" po polsku obrazek do "guide" po polsku
czasownik
 1. drive *****
  • prowadzić (samochód), kierować (pojazdem) [przechodni/nieprzechodni]
   I didn't teach you to drive like this! (Nie uczyłem cię jeździć w ten sposób!)
   Don't drive if you drink alcohol. (Nie prowadź, jeśli pijesz alkohol.)
   Do you want to drive that car around? (Czy chcesz się przejechać tamtym samochodem?)
 2. guide ****
  • prowadzić, zaprowadzać, oprowadzać, pokierować, naprowadzać [przechodni]
   The local guided us to the pub. (Miejscowy zaprowadził nas do pubu.)
   I don't know the city, can you guide me? (Nie znam tego miasta, możesz mnie oprowadzić?)
   The hitchhiker guided us to the motorway. (Autostopowicz pokierował nas do autostrady.)
   We got lost, we have to ask someone to guide us to the city. (Zgubiliśmy się, musimy poprosić kogoś, żeby nas pokierował do miasta.)
   link synonim: lead
 3. lead ***** , także: leadeth dawne użycie
  • prowadzić (pokazywać komuś drogę) [przechodni/nieprzechodni]
   I followed her to see if she would lead me to you. (Śledziłem ją, żeby sprawdzić, czy doprowadzi mnie do ciebie.)
   Słowo "leadeth" jest archaiczną formą słowa "lead", spotykaną np. w Biblii.
  • prowadzić, prowadzić z, wygrywać [przechodni/nieprzechodni]
   She was leading just for some time. (Ona prowadziła tylko przez pewien czas.)
  • kierować, prowadzić, przewodniczyć (np. na spotkaniu) [przechodni]
   Do you want to lead the staff meeting this week? (Czy chcesz przewodniczyć zebraniu personelu w tym tygodniu?)
   I think we've chosen the right person to lead the expedition. (Myślę, że wybraliśmy odpowiednią osobę do prowadzenia wyprawy.)
   I like to lead a conversation. (Lubię prowadzić rozmowę.)
   The teacher led a discussion about healthy lifestyle. (Nauczyciel poprowadził dyskusję na temat zdrowego stylu życia.)
  • prowadzić, wieść (np. styl życia) [przechodni]
   He leads an interesting life. (On wiedzie interesujące życie.)
   After retiring he led a quiet life. (Po przejściu na emeryturę prowadził spokojne życie.)
   We hardly lead a life of luxury but we're not poor either. (Nie prowadzimy luksusowego życia, ale też nie jesteśmy biedni.)
   I would like to lead my life like you led yours. (Chciałbym prowadzić moje życie tak, jak ty prowadziłeś swoje.)
 4. conduct ****
  • przeprowadzać, prowadzić (np. wywiad, eksperyment) [przechodni]
   It's not safe to conduct this experiment outside laboratory conditions. (Nie jest to bezpieczne, by przeprowadzać ten eksperyment poza warunkami laboratoryjnymi.)
   We are conducting an experiment here. (Przeprowadzamy tutaj eksperyment.)
 5. chair ****
  • przewodniczyć, prowadzić (np. spotkanie) [przechodni]
   I chaired the meeting for the first time. (Przewodniczyłem spotkaniu pierwszy raz.)
   Being the president, you will chair the meeting. (Ponieważ jesteś prezesem, ty będziesz przewodniczył spotkaniu.)
 6. wage *** , także: wages **
  • prowadzić (np. wojnę przeciwko czemuś)
   Germany waged a war against Poland since 1939 until 1945. (Niemcy prowadzili wojnę przeciwko Polsce od 1939 do 1945 roku.)
   He resolved to wage war on intolerance. (On postanowił prowadzić wojnę przeciwko nietolerancji.)
 7. run *****
  • prowadzić, zarządzać, rządzić (np. firmę, samochód) [przechodni]
   I've been running this company for two years now. (Prowadzę tę firmę od dwóch lat.)
   Don't tell me how to drive. I'm running this car. (Nie mów mi jak prowadzić. Ja prowadzę ten samochód.)
 8. pursue , ***
  • prowadzić, kontynuować [przechodni]
   You should pursue your research, it's very important for our project. (Powinieneś kontynuować swoje badanie, jest bardzo ważne dla naszego projektu.)
 9. keep *****
 10. steer **
  • sterować (statkiem), prowadzić (samochód) [przechodni/nieprzechodni]
   Sometimes dad puts me in his lap and lets me steer the Jeep. (Czasami tata sadza mnie na kolanach i daje prowadzić Jeepa.)
   Boat's gotta go fast or you can't steer. (Łódź musi płynąć szybko albo nie daje się sterować.)
  • prowadzić (kogoś gdzieś)
   I steered him in the direction of his house. (Prowadziłem go w kierunku jego domu.)
 11. shepherd *
 12. parade **
 13. handle ****
  • prowadzić, kierować (np. samochód, dorożkę) [przechodni]
   I can't talk right now, I'm handling the car. (Nie mogę teraz rozmawiać, prowadzę samochód.)
   You can't handle a cab. You don't even like horses. (Nie możesz prowadzić dorożki. Ty nawet nie lubisz koni.)
 14. prosecute *
 15. promenade
 1. be the lead  
phrasal verb
 1. lead off
 2. lead on
idiom
 1. lead the way
  • prowadzić, wskazywać drogę
   Lead the way, I've never been here before. (Prowadź, nigdy wcześniej tu nie byłem.)
   I got lost; I have to ask someone to lead the way. (Zgubiłem się; muszę poprosić kogoś, żeby wskazał mi drogę.)
 2. hold the field , lead the field , lead the pack , be ahead of the pack , be leading the pack
 3. top the list
 1. take point , także: walk point , także: be on point , także: be a point man , także: run a point
czasownik
 1. handle ****
  • prowadzić się (o samochodzie) [nieprzechodni]
   My new car handles way better than my old car. (Moje nowe auto prowadzi się dużo lepiej, niż moje stare auto.)
   I have to change the car because this one doesn't handle well. (Muszę zmienić auto, bo to nie prowadzi się dobrze.)