"prowadzić do" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prowadzić do" po polsku

prowadzić do

czasownik
 1. lead ***** , lead to something **** , lead to somewhere
  • prowadzić do, prowadzić gdzieś, prowadzić w jakieś miejsce (o ścieżce, drodze) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   These windows lead onto a wide shady terrace. (Te okna prowadzą na szeroki, zacieniony taras.)
   This road leads straight to the park. (Ta droga prowadzi prosto do parku.)
   These narrow steps lead to the kitchen. (Te wąskie ślady prowadzą do kuchni.)
   This path leads to an old hut. (Ta ścieżka prowadzi do starej chaty.)
   Where does this road lead to? (Dokąd prowadzi ta droga?)
   That road led us farther north. (Ta droga prowadziła nas dalej na północ.)
phrasal verb
 1. lead to something ****  
  Obesity may lead to some serious health problems. (Otyłość może prowadzić do poważnych problemów ze zdrowiem.)
  Your behaviour led to another fight. (Twoje zachowanie doprowadziło do kolejnej kłótni.)
idiom
 1. give access to something  
 1. conduce to something

Powiązane zwroty — "prowadzić do"

rzeczownik
lead (informacja, która może prowadzić do zamknięcia sprzedaży) = lead , także: leadeth old-fashioned
czasownik
nadmiernie polować (prowadzić do wyginięcia gatunku) = overhunt

"prowadzić do" — Słownik kolokacji angielskich

lead to kolokacja
 1. lead czasownik + to przyimek = prowadzić do
  Bardzo silna kolokacja

  But he also had a problem with going back through them, especially if they led to the past.

  Podobne kolokacje:
guide into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prowadzić do
 1. guide czasownik + into przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  And here is one who could guide us into change.

  Podobne kolokacje:
conduct into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prowadzić do
 1. conduct czasownik + into przyimek
  Silna kolokacja

  The Police took over three years to conduct their investigation into the case.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo