PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"być na czele" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być na czele" po polsku

być na czele

czasownik
 1. head ***** , także: heid dialekt   [przechodni]
  He heads the rescue team. (On jest na czele ekipy ratunkowej.)
  I'm heading the group of my friends. (Jestem na czele mojej grupy przyjaciół.)
 2. steer **
  • być na czele (np. organizacji, firmy) [przechodni]
   He successfully steered the company for five years. (On był na czele firmy z dobrymi wynikami przez pięć lat.)
idiom
 1. top the list
przysłówek
 1. ahead ****
  • na przedzie, na czele
   They're ahead of the group. (Oni są na czele grupy.)
   The polls returns are promising, we are ahead. (Wyniki sondaży są obiecujące, jesteśmy na przedzie.)
 2. on top ***
  • na czele (np. wyścigu, peletonu)
   He was riding on top of the race. (On jechał na czele wyścigu.)
   She was on top of the bunch. (Ona była na czele peletonu.)
 1. in the lead
 2. in the vanguard , at the vanguard
przymiotnik
 1. front-line , także: frontline
 1. at the head
 2. at the helm
 3. at the apex

Powiązane zwroty — "być na czele"

rzeczownik
inne

"być na czele" — Słownik kolokacji angielskich

top the list kolokacja
 1. top czasownik + list rzeczownik = być na czele, prowadzić, przodować
  Silna kolokacja

  Of all the people she didn't want to see right now, her father had to top the list.

powered by  eTutor logo