ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"activate from the list" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uruchom z listy
  1. activate czasownik + list rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    On June 26, he was activated from the disabled list and released.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo